Doučování Aj: 150 Kč na hodinu za žáka

Výuka angličtiny je založena na efektivní interaktivní metodě učitel - žák, "face to face". Základem je neustálá komunikace studenta a lektora. Od počátku se snažíme mluvit na studenty anglicky, a to i na ty méně pokročilé.

Individuální kurzy angličtiny jsou vhodné jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé studenty, kteří chtějí své jazykové schopnosti zautomatizovat a dále prohlubovat. Velkou výhodou individuálních lekcí je možnost přesně se zaměřit na určitou oblast, ve které student pociťuje rezervy, např. konverzace, gramatika,  rozšíření slovní zásoby. Ze začátku je nejdůležitější se naučit skládat věty krok za krokem a co nejvíce využívat stávající slovní zásobu studenta.

V hodinách kombinujeme ( procvičujeme) základní znalosti české gramatiky se základy gramatiky anglického jazyka.  

Naši učitelé: jsou bývalí učitelé základních škol ( metodický plán Aj na školách nám není neznámý ).

Učebna: Livornská 424, Praha 15, Hostivař

Hodina: 45 minut

image_6483441 (3)_1