MOTIVJOBS z.s

S postupem demokratizačních procesů a s rostoucím významem lidských práv se otevřela i
problematika sociálně znevýhodněných a vyloučených. Dnes již patří k nejdiskutovanějším tématům
nejen národních politik. Je možné ji označit za Achillovu patu jinak stabilních států. U těch
nestabilních to pak zůstává brzdícím článkem možného rozvoje. Je však jasné, že nelze nalézt zcela
univerzální řešení, ačkoli kroky k němu vedoucí mohou být v mnohém podobné. Jedním ze základních kroků pomoci je motivace  sociálních pracovníků, kteří tak motivují sociálně vyloučené k chuti a energii se svojí situací něco podniknout. Pracovat na svém pracovním zařazení a skloubení práce s rodinným životem.