Kontakty

Název:            Motivjobs z.s.

Sídlo:              Livornská 424, Horní Měcholupy, 109 00 Praha

 

Motivjobs z.s. (dále též jen spolek) je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

Spolek může k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti k podpoře činnosti hlavní. Vytváření zisku tedy není hlavním účelem nebo činností spolku.

Zpět do obchodu