O nás

Od roku 2019 spolek zastřešuje fyzické osoby a jednu organizaci působící na chráněném trhu práce. Chráněná dílna zaměstnává jen osoby se zdravotním postižením. Spolek pomáhá překonávat tíživou bytovou situaci osobám sociálně vyloučeným a osobám bez domova a poskytuje sociální bydlení osobám sociálně vyloučeným, osobám zdravotně znevýhodněným, osobám, které ztratily bydlení nebo jsou jeho ztrátou ohroženy nebo užívají neadekvátní bydlení.

Spolek uplatňuje principy sociální inkluze, které rozvíjí sociální bydlení vedoucí k ukončení bezdomovectví a vede k důstojnému sociálnímu bydlení. Cílem spolku je usilovat o to, aby klienti spolku díky prostupnému bydlení dosáhli na standardní bydlení a úspěšně se integrovali do společnosti. Spolek spolupracuje s ostatními organizacemi sociálního začleňování a podílí se v rámci dobré praxe na konzultační činnosti a odborné diskusi.

Účelem spolku je také vzdělávání sociálních pracovníků a pedagogických pracovníků, kteří motivují sociálně vyloučené k chuti a energii se svojí situací něco podniknout a pracovat na svém pracovním zařazení a skloubení práce s rodinným životem. Mentoringovou činností působí nejenom na pracovně aktivní členy domácnosti, ale pedagogickou činností motivuje i mladistvé členy domácností.

Spolek se věnuje podpoře a ochraně osob se zdravotním postižením a znevýhodněné osoby aktivizuje prostřednictvím dostupných nástrojů a metodik sociálního začleňování.

Předměty činnosti:

  1. Organizace a naplňování sociálního bydlení
  2. Organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže pomocí her, soutěží a doučování školních předmětů.
  3. Organizace vzdělávacích akcí, školení, workshopů, seminářů.
  4. Mentoringová činnost sociálně vyloučené mládeže.

IČO: 07942354

 

 

Zpět do obchodu